Ogłoszenia Duszpasterskie – XXII Niedziela Zwykła, 28 sierpnia 2022 r.

Serdecznie witamy w naszej Parafii ks. diakona Alberta Grudzkę, który odbywać będzie miesięczną praktykę parafialną. Wypraszajmy w modlitwie Księdzu Diakonowi wielu łask płynących z Najświętszego Serca Jezusa, oraz wytrwałości i siły na czas praktyki. Szczęść Boże! Kończy się czas wakacji i urlopów i w środę obchodzić będziemy Święto Poświęcenia bydgoskiej Katedry – módlmy się tego […]

Intencje mszalne 28 sierpnia – 4 września 2022 r.

INTENCJE MSZALNE  28 sierpnia – 4 września 2022 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 28 sierpnia 07:30 † rodzice Turzyńscy i Makowscy oraz Monika Makowska 09:00 † Józef Kuffel w 35 r. śm. i zmarli z rodziny 10:30 SUMA – ZA PARAFIAN I NOWOOCHRZCZONE DZIECI 12:15 † Mieczysława (k) Filipiak i zmarli z rodziny Filipiak i Wilk 14:00 […]

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXI Niedziela Zwykła, 21 sierpnia 2022.

Dziękujemy wszystkim pielgrzymom, którzy w ubiegłą niedzielę wzięli udział w XXXIII Pielgrzymce Maksymiliańskiej z naszego kościoła na Osową Górę, także tym którzy duchowo wspierali wszystkich pątników. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przeprowadzenie pielgrzymki. Wyrażamy także wdzięczność siostrom Albertynkom, które gościły pielgrzymów na postoju oraz służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pielgrzymów. Nabożeństwo ku czci […]

Złóż podpis pod projektem ustawy „W obronie chrześcijan”

Inicjatywa „W obronie chrześcijan” dotyczy wzmocnienia ochrony prawnokarnej przed czynami godzącymi w tak fundamentalną wartość, jaką jest wolność sumienia i religii. Projekt zakłada zmiany mające zapewnić ochronę miejscom kultu religijnego, duchownym i wiernym. Chodzi o zapobieganie profanacjom, dewastacjom czy aktom zakłóceń nabożeństw. Wolność sumienia i religii jako niekwestionowane dobro prawne jest przedmiotem ochrony ze strony […]

XXXIII Pielgrzymka Maksymiliańska

14 sierpnia 2022 r. odbyła się XXXIII Pielgrzymka Maksymiliańska. Tradycyjnie pątnicy rozpoczęli ją modlitwą i błogosławieństwem na dziedzińcu Domu Parafialnego, by stąd wyruszyć ulicami miasta w kierunku Osowej Góry. Pielgrzymów poczęstunkiem podjęły Siostry Albertynki. O godzinie 18 w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego odprawiona została uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Włodarczyka.

4 dzień naszego ukraińsko-polskiego wypoczynku

Po porannych dziękczynieniach Panu Bogu, Siostrom i wychowawcom za zorganizowanie i przeprowadzenie wakacyjnego, międzynarodowego wypoczynku, zjedliśmy śniadanie i pożegnaliśmy gościnne Swarzewo. Ruszyliśmy w drogę powrotną do Bydgoszczy wstępując do Parku ewolucji, gdzie nastąpiło połączenie prehistorii z najnowszą techniką wizualną. Multimedialna wędrówka po dziejach stworzenia ziemi i na ziemi to wielka atrakcja dla dzieci i dorosłych. […]

Ogłoszenia Duszpasterskie – XX Niedziela Zwykła, 14 sierpnia 2022 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w tradycyjnej, XXXII Pielgrzymce Maksymiliańskiej, która dzisiaj wyruszy z naszej Parafii. Pielgrzymka rozpocznie się modlitwą i błogosławieństwem pielgrzymów na dziedzińcu Domu Parafialnego o godz. 15.00, a zakończy się Mszą św. o godz. 18.00 w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze. Zapraszamy zarówno wytrawnych pielgrzymów jak i tych, którzy jeszcze nigdy […]

Intencje mszalne 14-21 sierpnia 2022 r.

INTENCJE MSZALNE  14-21 sierpnia 2022 XX NIEDZIELA ZWYKŁA 14 sierpnia 07:30 † Agnieszka i Leon Miler, zmarli z rodziny Małeckich, Chojnackich i Zientak 09:00 † Jan i Elżbieta Pawłowscy 10:30 SUMA – ZA PARAFIAN I NOWOOCHRZCZONE DZIECI 12:15 † Jowita Bielak w 4 r. śm. 14:00 W KLASYCZNYM RYCIE RZYMSKIM 20:00 † Maria Rozbicka PONIEDZIAŁEK […]