Zapowiedzi wydarzeń

Zaproszenie na spotkanie biblijne
Zapisy na Miejsce Słowa
Słowo od Ojca Misjonarza
„Biblijne” bohaterki wzorem dla współczesnych kobiet

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna, 14 kwietnia A.D. 2024

Intencje mszalne

Intencje mszalne 14-21 kwietnia 2024 r.

Relacje

Świadek miłości – Pan dr Robert Zadura
Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła
Spotkanie z Panem redaktorem Witoldem Gadowskim
Demontaż krzyża misyjnego

Informator Parafialny

Pod poniższymi ikonami kryją się najważniejsze informacje na temat funkcjonowania naszej parafii. Kliknij na wybraną sekcję, aby dowiedzieć się więcej.

MSZE ŚWIĘTE

I NABOŻEŃSTWA

Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat porządku Mszy Świętych oraz nabożeństw odbywających się w naszym kościele.

BIURO PARAFIALNE

I CMENTARNE

W biurze parafialnym i cmentarnym możesz zamówić intencję Mszy Świętej oraz dopełnić wszystkich formalności i spraw dotyczących życia parafialnego.

ULICE NALEŻĄCE

DO PARAFII

W tej sekcji znajdziesz spis ulic, które stanowią obszar parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

SAKRAMENTY

Garść wiadomości dotyczących sakramentów takich jak Chrzest, Pierwsza Komunia Święta, Bierzmowanie, Sakrament Małżeństwa oraz Sakrament Chorych.

STOWARZYSZENIA,

RUCHY, WSPÓLNOTY

W każdej wspólnocie jest miejsce dla Ciebie. Poznaj bliżej, jaką misję mają poszczególne ruchy i nie wahaj się – dołącz do wspólnot naszej parafii.

KSIĘŻA

Informacje i kontakt do kapłanów posługujących w naszej parafii.

PRACOWNICY

Poznaj osoby zatrudnione w naszej parafii m. in. pracowników biura parafialnego oraz cmentarnego.

NA TERENIE PARAFII DZIAŁAJĄ

Na terenie naszej parafii działają również stowarzyszenia i organizacje, w których możesz znaleźć pomoc.

INWESTYCJE, REMONTY, ZAKUPY

Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat trwających i planowanych inwestycji na terenie naszej parafii oraz cmentarza parafialnego.

Ofiary na rzecz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy można wpłacać na rachunek bankowy parafii:

14 1240 1183 1111 0000 1291 0324

Obietnica dla czcicieli Serca Jezusowego przekazana Małgorzacie Marii Alacoque

Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.