NASZ KOŚCIÓŁ

Architektura i wyposażenie

Wstępny projekt naszej świątyni wykonano w Biurze Projektów Wydziału Budownictwa Robót Publicznych w Berlinie, w maju roku 1908.Głównym architektem był Oskar Hossfeld z Turyngii. Przy budowie współpracowali: urzędnik Bydgoskiego Urzędu Budowlanego – Hermann, budowniczy regencji – Handke oraz radca budowniczy – Lange. Całkowity koszt budowy wyniósł ok. 90 tys. marek. Swój wkład wniósł również papież Pius X.

Kościół wzniesiono w stylu neobarokowym, na planie krzyża łacińskiego z kopułą na skrzyżowaniu naw.

Zastosowano w nim nowe rozwiązania konstrukcyjne (m.in. żelbet). Świątynia jest murowana, otynkowana, trójnawowa i bazylikowa z wydzielonym prezbiterium i transeptem. Wnętrze nakryte jest spłaszczonym sklepieniem kolebkowym z lunetami, elewacje wewnętrzne ścian nawy głównej ozdobione pilastrami toskańskimi. Kościół posiada jednorodne, neobarokowe wyposażenie. Wieża, przybudowana do elewacji południowej, nakryta jest baniastym hełmem z latarnią. Na wieży znajduje się zegar sterowany falą radiową oraz trzy dzwony.

Kościół został wzniesiony na fundamentach żelbetowych, zaś mury zewnętrzne oraz sklepienia to konstrukcja z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej. Rynny, hełm wieży i sygnaturki pokryto blachą miedzianą. Posadzka w kościele wykonana jest z jednolitych płyt marmurowych. Elementy drewniane wykonano z drewna sosnowego i dębowego, architekturę wnętrz w sztukaterii gipsowej. Kościół może pomieścić ok. 2 tys. osób. Posiada duże prezbiterium, trzy nawy, dwie kaplice, zakrystię podzieloną na część dolną i górną. Do wnętrza świątyni prowadzi pięć wejść – trzy w fasadzie głównej oraz po jednym w każdym z ramion transeptu. Dzwony, wykonane w Bohum, konsekrował bp Wilhelm Kloske w 1913 r., a organy, w tym samym czasie, wybudowała firma Paula Volknera z Bydgoszczy. W kościele mamy pięć ołtarzy. Główny z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa namalowanym przez prof. Mariana Faczyńskiego. W transepcie – w ramieniu północnym ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i ołtarz Grobu Pańskiego, w ramieniu południowym ołtarz Św. Józefa oraz ołtarz Św. Antoniego. W kaplicy przylegającej do lewej nawy znajduje się ołtarz Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Wystrój malarski sklepień i sufitów wykonał Ernest Fey z Berlina. Postaci Św. Apostołów Piotra i Pawła to dzieła rzeźbiarza Schreiner’a z ratyzbony. Figury na zewnątrz są dziełem artystów Meyera i Webera z Wilmersdorf. Autorem rzeźb wewnątrz (m.in. czterech grup Aniołów) był Franke Vauschutz z Charlottenburga. Kopuła z malarstwem iluzjonistycznym (postaci Dwunastu Apostołów) znajduje się na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem. Na pendentywach w medalionach uwieczniono Czterech Ewangelistów. Gurty, lunety sklepień i łuk tęczowy przedstawiają malowidła modernistyczne. Styl neobarokowy reprezentuje ambona, prospekt organowy i ławki z dekoracjami małżowinowymi.