MUZYKA W NASZEJ PARAFII

Nasza Parafia posiada długą tradycję muzyczną. Pomnikową postacią związaną z Naszą Parafią jest wieloletni, niewidomy organista, Pan Szczepan Jankowski, który pełnił posługę w naszej wspólnocie od 1920 do 1985 r. W historii parafii istniało wiele chórów oraz zespołów muzycznych, wyróżniających się wyjątkowo wysokim poziomem artystycznym – wymienić tu można chociażby chór Panien, czy działający przez wiele lat przy naszej Parafii chór „Harmonia”. W naszym kościele, wyróżniającym się na tle bydgoskich świątyń doskonałą akustyką, znajdują się ponadprzeciętnej klasy organy, dzieło bydgoskiego organmistrza Paula Voelknera z 1912 r. Instrument w ostatnich latach został poddany gruntownym pracom konserwatorskim, które przywróciły jego pierwotne, postromantyczne brzmienie. Także dzisiaj w naszej Parafii działają z powodzeniem: Chór „Laudate Dominum”, Schola Gregoriańska „Vox Cordis” oraz Schola dziecięca. Głównym organistą Parafii jest Michał Kołodziej zaś organistą pomocniczym Artur Kunicki.