Galeria

20 listopada – Msza św. kolejarska
Efekty prac konserwatorskich elewacji południowej kościoła
Kolejna inwestycja na cmentarzu parafialnym
XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę
Koncert „Śpiewajmy Panu”
11 listopada – Msza św. w intencji Ojczyzny
Postępy w pracach remontowych małego domu parafialnego
Międzynarodowe Koncerty Organowe
XXX-lecie działalności Koła Misyjnego
Rekolekcje z ks. Dominikiem Chmielewskim „Obudź nadzieję w czasach beznadziei”
Spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
Zakończenie II etapu remontu prospektu organowego
Spotkanie w sprawie powołania Klubu Seniora
Remont parteru domu parafialnego
Dalsze prace remontowe małego domu parafialnego