Galeria

Jubileuszowy festyn „Rusz Serce”
Koncert muzyki barokowej
Misje Parafialne „Być sługą dla bliźnich na wzór Chrystusa”
Pielgrzymka Serca do Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa
„Kocham i błogosławię”
Relacja z odpustu parafialnego – zdjęcia i film
Misje Parafialne „Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”
Misje Parafialne „Bóg jest miłością”
Eucharystyczna Procesja Wiary
Misje Parafialne „Bóg szuka człowieka”
Rozpoczęcie Misji Parafialnych
Boże Ciało
Dywan kwiatowy
Renowacja krzyża
Misja specjalna