Galeria

XXXII Pielgrzymka Maksymiliańska
Remont dachu nad prezbiterium
Konserwacja prospektu organowego
Odpust parafialny z poświęceniem ojczyzny NSPJ
Bierzmowanie i poświęcenie Diecezji Bydgoskiej, kapłanów, osób konsekrowanych i młodzieży NSPJ
Poświęcenie wspólnot, szczególnie bractw Straży Honorowej NSPJ
Poświęcenie małżeństw i rodzin NSPJ
Sakrament namaszczenia chorych i osobisty akt oddania NSPJ
Niedziela powołaniowa i film „Najświętsze Serce”
Uroczystość Bożego Ciała
101. rocznica urodzin św. Jana Pawła II