Parafialny wyjazd do Funki

W słoneczny, wrześniowy weekend w dniach 22 – 24 września 2023 osoby, którym na sercu leży życie parafii, wyjechały do Ośrodka Mikomania w Funce nad jeziorem Charzykowy. Wyjazd był możliwy dzięki środkom przyznanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – projekt […]

Odznaczenia dla naszego parafianina p. Antoniego

W sobotę podczas Mszy św. delegat Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wręczył odznaczenie naszemu parafianinowi, panu Antoniemu Poślednikowi – prezesowi TP KUL – Oddział Diecezji Bydgoskiej z okazji czterdziestolecia pełnienia funkcji prezesa oraz 85 urodzin. Antoni Poślednik został wybrany do Zarządu Oddziału Bydgoskiego TP KUL na lata 1979 – obecnie (2023 rok) na Walnych Zgromadzeniach Członków […]

Spotkanie ks. Tomasza Kancelarczyka z Klubem Seniora

W poniedziałek gościem Klubu Seniora był ks. Tomasz Kancelarczyk. Ksiądz Tomasz, który w niedzielę przedstawiał parafianom czym zajmuje się Fundacja Małych Stópek, dziś przybliżył temat seniorom. Opowiedział o formach pomocy kobietom oraz o wartości życia. Zaprezentował aplikację Genesis. Seniorzy przyjęli księdza Tomasza z entuzjazmem.

Wykład doktora Marcina Locha „O pochodzeniu łaciny”

W niedzielę 17 września, dr Marcin Loch wygłosił wykład pt. „O pochodzeniu łaciny, jej rozprzestrzenieniu się w czasach podbojów Cezara (czego owocem są języki romańskie) i drugiej latynizacji Europy w czasach misji ewangelizacyjnych prowadzonych przez Karola Wielkiego. Jak łacina trafiła do Polski i jaką rolę odegrała w naszej historii.”