Dziś jest 27 maja A.D. 2024 -
 

Ministranci

Króluj nam Chryste! 

 

Zapraszam wszystkich ministrantów i tych, którzy chcieliby nimi zostać na Mszę Świętą w tygodniu ;)

 

 

 

Czy dziewczęta mogą być ministrantkami?

W świetle obowiązujących przepisów liturgicznych kobiety (dziewczęta) mogą w czasie Mszy św. pełnić funkcje lektora, kantora, psałterzysty, przynosić dary do ołtarza, prowadzić komentarz liturgiczny. Jeśli zaś chodzi o ich posługę przy ołtarzu, instrukcja Inaestimabile donum z 3 kwietnia 1980 r. wyraźnie stwierdza: „zabrania się kobietom (dziewczętom, zamężnym, zakonnicom) posługiwać przy ołtarzu tak w kościołach, jak w domach, konwentach, kolegiach, instytutach żeńskich” (nr 7). Według tej instrukcji „kobiety nie mogą być dopuszczone do pełnienia funkcji akolitów ani posługi przy ołtarzu” (nr 18). Mimo tak wyraźnych postanowień Stolicy Apostolskiej w niektórych krajach, np. w Niemczech czy Włoszech, pojawia się praktyka dopuszczania do służby ministranckiej obok chłopców także dziewcząt (ministrantek). Zwyczaj ten, chociaż tolerowany przez miejscowych biskupów, nie był zgodny z obowiązującym prawem Kościoła powszechnego. W związku z tym Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała 15 marca 1994 r. List okólny do przewodniczących Konferencji Biskupów na temat posługi świeckich w liturgii, w którym postanowiła, że poszczególni biskupi, po konsultacji z Konferencją Episkopatu, mogą w swoich diecezjach na podstawie KPK kan. 230 § 2 zezwolić na posługę przy ołtarzu także kobietom (dziewczętom). Jednocześnie Kongregacja zaznaczyła, że wskazane jest zachowanie tradycji Kościoła, według której posługę przy ołtarzu pełnią chłopcy. Praktyka ta przyczynia się bowiem do powstawania powołań kapłańskich i dlatego duszpasterze winni otoczyć szczególną troską i miłością istniejące w parafii grupy ministranckie.

Posługa kobiet przy ołtarzu jest obecnie możliwa, jeśli wymagają tego prawdziwe potrzeby parafii i dobro wiernych. W żadnym wypadku o dopuszczeniu ministrantek do służby przy ołtarzu, ani razem z chłopcami, ani oddzielnie od nich, nie może decydować proboszcz, lecz jedynie biskup diecezjalny.

ks. Edmund Skalski

 

 


Ostatnia modyfikacja: 2018.06.01 17:37,

 
 
 
Projekt i oprogramowanie - Michał Jędryka