Schola Dziecięca Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy uświetnia śpiewem Msze Święte. Skupia dzieci i młodzież chcącą sławić Słowo Boże poprzez śpiew i wspólne muzykowanie. Owocem prób jest muzyczna oprawa Mszy Świętej. Dzieci i młodzież poznają nowe i tradycyjne pieśni religijne ucząc się przy tym prawidłowej emisji głosu i współpracy w grupie. Zarówno próby jak i oprawa Mszy wnoszą wiele radości, integracji i satysfakcji wszystkim uczestnikom zajęć. Próby

odbywają się raz w tygodniu we wtorki o 19:00 w salce przy Placu Piastowskim 5. Scholę prowadzi Agata Pufal.