OŁTARZE BOCZNE

Ołtarz w północnym ramieniu transeptu poświęcony Najświętszej Maryi Pannie Wniebowziętej z obrazem na podstawie B. Murilla - Niepokalane Poczęcie w polu głównym i obrazem św. Anny z Maryją w górnej kondygnacji.

Ołtarz w południowym ramieniu transeptu z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem w polu głównym oraz obrazem św. Joachima (?) w górnej kondygnacji.

Ołtarz św. Antoniego Padewskiego wykonany w 1927 r. przez Antoniego Gicewicza. W polu centralnym, w glorii znajduje się pełnoplastyczna rzeźba św. Antoniego z Dzieciątkiem.

Ołtarz pochodzi z lat 30 XX w. posiada nietypowe retabulum wsparte na znajdującym się w mensie ołtarzowej Grobie Pańskim z figurą Chrystusa w grobie. W centralnej cześci retabulum płaskorzeźba z eucharystycznym symbolem pelikana karmiącego pisklęta własną krwią.

Ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus wykonany ok. 1930 r. przez bydgoskiego rzeźbiarza Romana Skręta. W polu centralnym obraz św. Teresy autorstwa prof. Mariana Faczyńskiego z 1930 r.