Administracja cmentarza

Mirosław Nitka

tel. 690 327 479 lub 602 853 388

Opłaty cmentarne

Opłaty cmentarne (za pokładne na cmentarzu) można wpłacać na konto parafii: 14 1240 1183 1111 0000 1291 0324 podając w tytule wpłaty dokładny numer pola i numer grobu.

Lokalizacja

Cmentarz znajduje się na osiedlu Jachcice, w północnej części Bydgoszczy, przy ulicach: Ludwikowo i Rynkowskiej. Od wschodu (za ul. Rynkowską) przylega do niego cmentarz komunalny o powierzchni 1,1 ha.

Powstanie cmentarza wiąże się z erygowaniem w 1924 r. parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego świątynią parafialną ustanowiono neobarokowy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa na placu Piastowskim w Bydgoszczy.

W latach 20. XX w. proboszcz nowej parafii ks. Narcyz Putz podjął starania o pozyskanie terenu na cmentarz parafialny. W 1927 r. zakupiono od Dyrekcji Lasów Państwowych 9 ha gruntu z przeznaczeniem na nekropolię. Nabyty teren sąsiadował od zachodu z cmentarzem Nowofarnym, a oddzielała go od niego linia kolejowa.


Zasłużeni

Jerzy Lawina Świętochowski (1906 – 1946)

Autor tekstów, kompozytor, piosenkarz.

Ukończył Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie. Pracował dla wileńskiego teatru „Lutnia”; w Wilnie napisał swą pierwszą operetkę Rajski ptak. W latach 1929–1931 współpracował jako autor z „Rewią Wileńską” (napisał słowa i muzykę do rewii Złote Wilno i programu Czego pan chce). Skomponował muzykę do komedii Paula Leoné’a Na fali eteru. Dopiero po jego śmierci wielką popularność zdobyło tango Morze z operetki Panna Wodna.