Ambona przyścienna, typu koszowego, ze schodami, zapleckiem i rozbudowanym baldachimem. Zdobiona rzeźbami, płaskorzeźbami i bogatą dekoracją ornamentalną.

Kosz ambony czworoboczny, z szerokim profilowanym parapetem, u dołu przybierający formę baniastą. 11 – stopniowe schody o biegu dostosowanym do kształtu filara, osłonięte pełną balustradą o podziałach i dekoracji dostosowanej do kosza.

Zaplecek wysoki, płaski, flankowany wydatnymi liśćmi akantu. Płaszczyznę zaplecka wypełnia płaskorzeźbiona dekoracja z monogramem IHS.

Czworoboczny baldachim o formach wklęsło – wypukłych, ozdobiony u podstawy złoconym lambrekinem. Ścianki baldachimu ozdobione pełnoplastycznymi postaciami putt z atrybutami Męki Pańskiej.

W zwieńczeniu gloria z Okiem Opatrzności.

W podniebiu baldachimu pełnoplastyczny wizerunek gołębicy – Ducha Świętego w promienistej glorii.