OŁTARZ GŁÓWNY

Ołtarz typu architektonicznego, z mensą sarkofagową, z jednokondygnacyjnym retabulum, uszakami i zwieńczeniem, wzbogacony okazałym tabernakulum i bocznymi bramkami. Ozdobiony obrazem, pełnoplastycznymi rzeźbami i płaskorzeźbioną dekoracją ornamentalną. Środkowa partia retabulum flankowana parami pełnoplastycznych kolumn, ustawionych na wysokich, dwudzielnych cokołach. We wnękach między kolumnami pełnoplastyczne figury św. Apostołów Piotra i Pawła.

Na osi retabulum rozbudowane, kapliczkowe tabernakulum z pełnoplastycznymi figurami klęczących aniołków.

W zwieńczeniu retabulum wielofiguralna scena „Bóg Ojciec” z sylwetką Boga na kuli ziemskiej w otoczeniu aniołków i główek anielskich.

Kompozycję ołtarza wzbogacają boczne bramki z pełnoplastycznymi figurkami aniołków.