CHÓR “LAUDATE DOMINUM”

Powstały w 2019 roku chór parafialny “Laudate Dominum” jest kontynuatorem bogatej spuścizny chóralnej naszej Parafii. W zasadzie od początku istnienia kościoła przy Placu Piastowskim w świątyni działały chóry, które u szczytu swojego rozwoju liczyły ponad 100 chórzystów. W 2019 r. zapadła decyzja o reaktywacji działalności chóralnej. Dyrygentem chóru jest organista parafii - Michał Kołodziej, natomiast akompaniatorami Artur Kunicki oraz Karol Marcinkowski. Przez dwa lata swojej działalności chór ma w repertuarze już ponad 50 utworów - zarówno liturgiczne pieśni, części stałe Mszy św. a także dzieła z repertuaru oratoryjno - kantatowego. Szczególną troską chóru jest pielęgnowanie lokalnej spuścizny muzycznej, dlatego duży nacisk kładziony jest na dzieła kompozytorów bydgoskich lub z Bydgoszczą związanych.