Archiwum kategorii:slajder2

Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu wybór generalnego wykonawcy dla zadania: Montaż windy wraz z pracami dodatkowymi w Domu Parafialnym przy Placu Piastowskim 5 w Bydgoszczy. Szczegóły postępowania znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach: – Zapytanie ofertowe plik do pobrania (Zapytanie ofertowe) – Załącznik nr 1 – Wzór oferty plik do pobrania […]