Pielgrzymka Serca do Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa

8 czerwca spod kościoła NSPJ ulicami Matejki Dworcową, Naruszewicza, ks. Augustyna Kordeckiego, placem Poznańskim i Lubelską wyruszyliśmy w I spacer – Pielgrzymkę Serca do Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Seminaryjnej. Po drodze odmawiając tajemnice radosne i następnie bolesne różańca św. zatrzymaliśmy się w ciekawych miejscach tj. miejscu gdzie stał budynek w którym mieszkał zaraz po przyjeździe do Bydgoszczy ks. Michał Kozal późniejszy biskup patron diecezji, przy kominie fabryki cukierków znanej jako „Jutrzenka” oraz domu przy ul. ks. Kordeckiego gdzie jest wmurowana pamiątkowa cegła „Lednica 2000”. Pomnik którego pierwowzór umiejscowiony był na placu Poznańskim i został poświęcony 2 października 1932 roku przez księdza kanonika Kazimierza Stepczyńskiego proboszcza parafii NSPJ w latach 1925-2939. Pomnik został wzniesiony 1930 roku jako podziękowanie bydgoszczan za powrót miasta do Polski po rozbiorach i miał napis „Najświętszemu Sercu Jezusa – Bydgoszcz Wyzwolona”. Pomnik zburzyli Niemcy w listopadzie 1939 roku, odbudowany został w 2010 roku staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Po odśpiewaniu litanii do NSPJ wyruszyliśmy w drogę do kościoła Św. Trójcy gdzie nastąpiło zakończenie pielgrzymki. W Parafii Św. Trójcy powitał nas ks. Michał Borowski, który opowiedział krótko o kościele, a następnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Tekst: Jerzy Milewski Foto: Dariusz Filipiak