Misje Parafialne „Duch Święty obietnicą Ojca”

Piąty dzień misji parafialnych, „Dzień przyjęcia Słowa Bożego”, był poświęcony tematowi: „Duch Święty obietnicą Ojca”. Każdy z nas przyniósł swój egzemplarz Pisma Świętego, gotowy na nowe duchowe doświadczenia i nauki. Podczas Mszy św. z nauką misyjną, ksiądz misjonarz Tomasz polecił wiernym, aby trzymali otwarte Pisma Święte. Celem było przyzwyczajenie się do widoku otwartej Biblii, jako zachęty do codziennego czytania słowa Bożego. Ksiądz Tomasz przypomniał, że od dzisiaj każdy powinien zacząć regularnie czytać Pismo Święte. Podkreślił korzyści płynące z tego nawyku, takie jak większy spokój, zmniejszenie stresu oraz wzrost cierpliwości. Podczas nauki misyjnej, wysłuchaliśmy również poruszającego świadectwa pani Ewy. Opowiedziała ona, jak Pan Bóg uzdrowił ją z silnych bólów głowy oraz uratował jej małżeństwo, przynosząc pokój i jedność do jej rodziny. Jej historia była mocnym dowodem na działanie Bożej łaski i mocy modlitwy. Na zakończenie, wszyscy wierni podchodzili do księży ze swoimi egzemplarzami Pisma Świętego. Każdy zobowiązał się do jego regularnego czytania, wypełniając serca nadzieją na duchowy rozwój i bliższą relację z Bogiem.