Misje Parafialne „Przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela”

Czwarty dzień misji parafialnych, był to dzień, w którym odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne i z pełnym oddaniem przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Podczas uroczystej Mszy św. z nauką misyjną, w atmosferze skupienia i modlitwy, zapaliliśmy nasze świece chrzcielne, symbolizujące światło Chrystusa w naszym życiu. W blasku tych świec, odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne, każdy z nas oddał swoje życie Bogu, wybierając Jezusa jako swojego Pana. W szczególnym znaku oddania Bogu, wszyscy zebrani podchodzili do chrzcielnicy, paschału, krzyża lub figury Jezusa Zmartwychwstałego, wypowiadając słowa: „Jezus jest moim Panem”. Był to wzruszający moment, pełen głębokiej wiary i oddania. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie, na którym własnoręcznie wpisał swoje imię, potwierdzając swój wybór Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Podczas nauki misyjnej, ks. Tomasz serdecznie podziękował wszystkim, którzy poprzez wczorajszą spowiedź św., odbywającą się w naszej świątyni do późnych godzin, powrócili do Pana Boga. Misjonarz przypomniał, co to znaczy szczerze komuś przebaczyć, podkreślając, że przebaczenie nie jest tożsame z zapomnieniem. W bardzo obrazowy sposób pokazał, jak często ufamy obcym ludziom, powierzając im swoje życie, a jednocześnie, jak trudno nam zaufać Bogu w podobny sposób. Ks. Tomasz zachęcił nas, abyśmy we wszystkich czynnościach życia codziennego zwracali się do Boga, który jest zawsze z nami i gotów nam pomóc, jeśli tylko o to poprosimy. Swoim świadectwem zaufania Bogu podzielił się także pan Artur, który opowiedział o swojej osobistej drodze wiary i doświadczeniu Bożej obecności w jego życiu.