Misje Parafialne „Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

Trzeci dzień Misji Parafialnych był dniem rozważań na temat grzechu oraz sakramentu pokuty i pojednania. Zgodnie z wcześniejszą prośbą, większość z nas przyniosła do świątyni krzyże. Ksiądz Tomasz poprosił, aby przez cały czas trzymać je w dłoniach. W pierwszej części, po odczytaniu słowa Bożego usłyszeliśmy genezę grzechu pierworodnego. Podobnie jak w poprzednich rozważaniach, ksiądz Tomasz przedstawił ją w bardzo obrazowy a tym samym czytelny sposób. Podobnie było z ewangeliczną przypowieścią o zagubionej owcy. Odłącza się ona od stada, korzystając z atrakcyjności otwartej furtki czyli pokusy grzechu, by ostatecznie zabłądzić i… stać się baranem. Tak manipulując człowiekiem szatan wykorzystuje jego słabość do grzechu, który rodzi się z nieumiarkowania i pychy. Następnie dane nam było wysłuchać świadectwa Bartka, który opowiedział o swym pogubionym w przeszłości życiu i szczęśliwym powrocie do Boga. Druga część wieczoru poświęcona została przypomnieniu pięciu warunków spowiedzi świętej. Pominięcie któregokolwiek może jeszcze bardziej pogrążyć grzesznika. Należy zatem odgrzebać zapomniane i dotąd nie wyznane grzechy – by nie były one smyczą, na której trzyma nas szatan. Ponadto należy usunąć ze swego otoczenia wszelkie „atrybuty szczęścia” – podkowy, talizmany, amulety, słoniki, horoskopy, wróżby…. W kościele wystawiony zostanie pojemnik na duchowe śmieci, byśmy mogli się ich pozbyć. Jedynie całkowite zawierzenie Bogu – w krzyżu i Biblii – jest drogą do prawdziwego szczęścia człowieka. Kulminacją wieczoru był sakrament pokuty i pojednania. „Idźcie po wolność!” – zachęcał ksiądz Tomasz a z zaproszenia skorzystało wielu z nas.