Misje Parafialne „Bóg jest miłością”

„Bóg jest miłością” – w drugi dzień Misji Parafialnych mogliśmy usłyszeń o bezwarunkowej miłości Bożej. Pan Bóg kocha nas za darmo, za to że jesteśmy, gdyż On nas sobie wymarzył jeszcze przed stworzeniem świata i ukształtował w łonie matki. Kocha nas tak samo przez całe nasze życie, dlatego że jesteśmy jego dziećmi, niezależnie od naszych czynów – dobrych czy złych. Jednak pragnie, abyśmy pełnili właśnie Jego wolę wobec nas, gdyż jest to najlepsze co może nas w życiu spotkać. Spróbujmy w ten sam sposób darzyć miłością swoich bliskich, nie odkładać ważnych słów na potem. Mówmy im, że ich kochamy i dziękujemy Bogu za to, że są. Po katechezie misyjnej miała miejsce Adoracja z modlitwą o uwolnienie z nałogów, którą wraz z Ojcem Misjonarzem poprowadził zespół Quadrans.