„Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi”

22 kwietnia 2024 wysłuchaliśmy kolejnej katechezy ks. Adama na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tym razem omawiane były punkty 50- 53 rozdziału II „Objawienie Boże”. Człowiek na podstawie swojego rozumu naturalnego może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Jednak istnieje inny porządek poznania do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach i jest to porządek Objawienia Bożego. Bóg przygotowywał ludzi etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego Objawienia, którego jest On sam w osobie Jezusa Chrystusa. Nadprzyrodzone objawienie zostało przekazane apostołom poprzez Syna Bożego i Ducha św. i zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z nich (św. Jana). Na przestrzeni wieków było wiele objawień świętym Kościoła. Jednak były to objawienia prywatne nie wnoszące nic nowego lecz tylko rozszerzające pojęcia Objawienia Boga. Wiele z nich dokonało się na terenach gdzie występowało niszczenie Kościoła Katolickiego (np. Francja, Portugalia). W obszerny sposób pedagogikę Objawienia Bożego wyjaśnia św. Ireneusz z Lyonu w dziele Adversus haereses – Przeciwko herezjom (Zdemaskowanie i odparcie fałszywej wiedzy). Dziękując ks. Adamowi za katechezę zapraszamy na następną w poniedziałek 29 kwietnia.