Zaproszenie na spotkanie Akcji Katolickiej

We wtorek wieczorem, 14 maja 2024, przy Placu Piastowskim, odbędzie się spotkanie organizacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Zapraszam członków, zainteresowanych i chętnych do dołączenia do Stowarzyszenia – (również tych spoza Parafii NSPJ, w parafiach których nie ma oddziału AK). Pytania oraz zgłoszenie chęci uczestnictwa w ww. spotkaniu – pod nr tel. kontaktowego: 513951043. Fragm. Statutu: Cel i działalność Akcji Katolickiej Art. 9 1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. 2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez: 1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie; 2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego; 3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym; 4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży; 5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Art. 10 1. Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności: 1) oświatowo-wychowawczą, 2) kulturalną i informacyjno-wydawniczą, 3) naukową, 4) charytatywną, 5) w zakresie ochrony zdrowia, 6) turystyczno-sportową, 7) gospodarczą Pełny tekst statutu: pod linkiem: https://ak.org.pl/statut/