Szkoła Biblijna „Ewangelie – jak powstały i do kogo są skierowane?”

W środę 17 kwietnia w trwającym XVI Tygodniu Biblijnym na zaproszenie Wspólnoty Sursum Corda w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie biblijne, które prowadził biblista ks. dr Rafał Muzolf. Ewangelia z języków greckiego i łacińskiego oznacza „radosną, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie”. Żadna 4 Ewangelii nie jest napisana chronologicznie. Powstawały one na podstawie ustnych przekazów w latach 60 do 100. Ewangelie św. Marka, Mateusza, Łukasza to ewangelie synoptyczne to jest są do siebie podobne (jednoczesne spojrzenie). Natomiast Ewangelia św. Jana ma zupełnie inne spojrzenie na działalność Pana Jezusa np. brak w niej przypowieści. Przyjmuje się, że najstarszą jest Ewangelia św. Marka ucznia św. Piotra i powstała przed 70 rokiem. Ewangelie św. Mateusza (apostoła) i św. Łukasza (ucznia św. Pawła) napisane zostały po roku 70. Najpóźniej około roku 100 napisana została Ewangelia św. Jana (apostoła). Skierowane były zarówno do Żydów jak i pogan i miały pokazać Jezusa jako zapowiadanego w Starym Testamencie Mesjasza., a św. Łukasza do dostojnego Teofila najprawdopodobniej wysokiego urzędnika rzymskiego. Każdemu z ewangelistów przypisano odpowiednie symbole św. Markowi -lwa (opisuje potęgę Boga), św. Mateuszowi -człowieka (opisuje poznanie i wolę Boga), św Łukaszowi –woła (opisuje siłę Boga) i św. Jana –orła (wszechwiedza, ma najbardziej przenikliwe spojrzenie, rozróżniające odwieczne tajemnice, odwieczne prawdy, przenikające umysł Boży). Dziękujemy ks. dr. Rafałowi za ciekawy wykład dotyczący powstawania Ewangelii.