Pożegnanie ks. prałata Romana Adama Kneblewskiego

W środę, 3 kwietnia, nasza wspólnota parafialna pożegnała z głębokim szacunkiem i miłością ks. prałata dra Romana Adama Kneblewskiego, który przez lata swojej posługi kapłańskiej był dla wielu znakiem nieustannej wiary i miłości do Boga oraz Kościoła. Uroczystości rozpoczęły się modlitwą Regina Coeli i Różańcem św., które zgromadziły wiernych pragnących oddać hołd zmarłemu. Msza św. żałobna, celebrowana w naszym kościele przez bp Krzysztofa Wętkowskiego, stała się okazją do wspólnego dziękczynienia za życie i posługę ks. prałata. W homilii, wygłoszonej przez ks. Marka Kowalczyka, podkreślono niezwykłą miłość zmarłego do ojczyzny, jego zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz wkład w rozwój katolickiego szkolnictwa. Przemówienie to, pełne ciepłych wspomnień i uznania dla kapłańskiej misji ks. Romana, zaznaczyło głęboki ślad, jaki pozostawił on w sercach wiernych.

Zdjęcia: Wiesław Kajdasz