Wielki Piątek

W Wielki Piątek skupiliśmy się wokół Krzyża. Została odprawiona Liturgia Męki Pańskiej. Wyniosłym momentem jest odsłona i adoracja krzyża. Każdy z wiernych mógł podejść i ucałować rany Chrystusa. "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata." Po adoracji Krzyża Najświętszy Sakrament z ciemnicy został przeniesiony, aby wiernym udzielić Komunii, a następnie umieszczony w Grobie Pańskim, gdzie trwała całonocna adoracja.