Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek uroczystą Mszą świętą, Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. W tym dniu przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. Podziękowaliśmy księżom za dar posługi w naszej parafii. Podczas Mszy św. odbył się obrzęd mycia nóg dwunastu mężczyznom, który przypomina gest Chrystusa. Mówi prawdę, że kościół jest po to, aby służyć. Po zakończeniu wieczerzy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy.