Święcenie pokarmów

W Wielką Sobotę księża tradycyjnie poświęcili pokarmy przyniesione przez wiernych w koszyczkach.