„Wielki Tydzień droga paschalna Pana Jezusa”

25 marca 2024 „Wielki Tydzień droga paschalna Pana Jezusa” to tytuł kolejnej katechezy ks. Adama. Pascha – przejście uroczysta wieczerza jako wspomnienie wieczerzy spożywanej przez Żydów w Egipcie przed wyjściem z niewoli egipskiej. Triduum Paschalne rozpoczyna się właśnie od wieczerzy spożywanej w Wieczerniku umiejscowionym na górze Syjon obok grobu króla Dawida. Spożywano niekwaszony chleb, baranka i każdy kolejno upijał z czterech kielichów napełnionych winem. I- na cześć wyprowadzenia z niewoli, II – stanie się wolnym narodem, III - kielich błogosławieństwa i IV - spełnienia lub chwały na cześć przyjścia Mesjasza, którego Pan Jezus nie wypił w Wieczerniku, a dopiero na krzyżu kiedy podano Mu gąbkę nasączoną winem z octem. Pan Jezus został ukrzyżowany na miejscu Czaszki. To w tym miejscu pod skałami miała znajdować się czaszka Adama. Wieczernik i pusty grób są najważniejszymi znakami pozostałymi po paschalnej drodze Pana Jezusa. To tylko niektóre z wielu, które przedstawił ks. Adam. Polecił do przeczytania książki Scota Hahna nawróconego na katolicyzm byłego wybitnego teologa protestanckiego „Czwarty kielich – odkrywanie tajemnicy wieczerzy i krzyża” , i „ Uczta paschalna baranka” i Branta Pitre „Jezus -Historia największej miłości” i „ Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii. Dziękujemy ks. Adamowi za świetną katechezę wyjaśniającą symbole Triduum Paschalnego. Kolejne katechezy ks. Adama w kwietniu.

Tekst: Jerzy Milewski