Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową zaczynamy Wielki Tydzień. Msza święta o godz. 10.30 rozpoczęła się uroczystą procesją. Parafianie przynieśli do kościoła do poświęcenia palemki, symbolizujące nie tylko męczeństwo Chrystusa, ale także odradzające się życie. Poświęcenie palm odbyło się przed świątynią. Podczas Mszy św. ksiądz Adam oraz panowie organiści – Michał i Artur, przepięknie odśpiewali Opis Męki Pańskiej.

Fot.Dariusz Filipiak