Parafialna niedziela medialna

Podczas parafialnej niedzieli medialnej, nasz gość – ojciec Dawid Wilczyński podkreślał rolę mediów katolickich, opierając się na słowach św. Maksymiliana Kolbe „Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste.” Media przekazują słowo, a w życiu chrześcijanina pierwsze powinno być Słowo Boże. Jest wielu ludzi wokół nas, dla których przykład naszego życia jest jedyną ewangelią. Ojciec Dawid zachęcał, aby lektura Słowa Bożego była z nami każdego dnia, chociażby we wcześniejszej lekturze czytań liturgicznych, aby je dobrze usłyszeć podczas Mszy św. Nawiązując do ewangelii św. Jana, w której Pan Jezus biczem rozpędził handlujących w świątyni, ojciec zaznaczył, że czas poświęcony Panu Bogu, to nie polisa ubezpieczeniowa, to nie sposób na załatwianie swoich potrzeb. Życie chrześcijanina nie może ograniczać się do świątyni czy swojego mieszkania, ale każdego wymiaru naszego życia, np. w pracy. Na zakończenie zabrali głos studenci AKSiM zachęcając do wstąpienia w mury uczelni.