Drugi dzień rekolekcji wielkopostnych

W poniedziałek, 26 lutego 2024 roku, nasza wspólnota parafialna uczestniczyła w drugim dniu rekolekcji, które wygłosił o. Marcin Ciechanowski – paulin z archidiecezji częstochowskiej. Temat przewodni tych rekolekcji, „KLIENT czy UCZEŃ, MAGAZYN czy DOM”, zaprosił nas do głębokiej refleksji nad naszym podejściem do wiary i relacji z Bogiem. O. Marcin podkreślił różnicę między byciem klientem a uczniem w kontekście naszej duchowości. Zadawał pytanie, czy podchodzimy do naszej wiary i kościoła jak do miejsca, w którym przychodzimy po „usługę” i odchodzimy, czy jesteśmy uczniami, pragnącymi podążać za naszym Mistrzem i naśladować Go w codziennym życiu. Nastawienie mistrz-uczeń, a nie klient-usługa, powinno być fundamentem naszego życia duchowego. W swojej konferencji, o. Ciechanowski mówił, że jeśli słowa wygłoszone podczas rekolekcji dotykają nas, wywołują ból lub prowokują do przemyśleń, to jest to znak, że „żyjemy” i mamy możliwość dokonania zmian w naszym życiu. Podkreślił, że modlitwa powinna być prawdziwą relacją z Bogiem, a nie tylko książką skarg i zażaleń, gdzie „klienci” wpisują swoje prośby i odchodzą. Rekolekcjonista przedstawił również przekonujące przykłady, pokazujące, że modlitwa może stać się autentyczną rozmową i głęboką relacją z Bogiem. Odnosząc się do wzrostu duchowego, o. Marcin porównał go do drzewa w lesie, które musi ciągle dążyć do słońca, aby rosnąć. Podobnie, wzrost w wspólnocie wymaga od nas ciągłego dążenia do światła Bożego i przezwyciężania wyzwań, które nas przerastają. To przesłanie rekolekcji „KLIENT czy UCZEŃ, MAGAZYN czy DOM” pozostawia nas z ważnym pytaniem o naszą własną duchową postawę. Czy jesteśmy gotowi na głębokie zaangażowanie w naszą relację z Bogiem, stając się prawdziwymi uczniami, gotowymi na wzrost i zmiany?