Odnowienie Przysięgi Małżeńskiej

W niedzielę, 3 grudnia rozpoczęliśmy Adwent, a wraz z nim nowy rok liturgiczny. Podczas Sumy parafialnej świętowaliśmy tegoroczne jubileusze małżeństw z naszej parafii, obchodzące w tym roku okrągłą rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Kilkanaście małżeństw, ze stażem od 5 do 55 lat odnowiło w głównej nawie naszego kościoła Przysięgę Małżeńską i przyjęło błogosławieństwo z rąk księdza Krzysztofa. Odnowienie przysięgi małżeńskiej jest wartościowe, ponieważ utwierdza małżonków w miłości, po latach wspólnych zarówno szczęśliwych jak i niełatwych przeżyć.