Katecheza ks. Adama

27 listopada 2023 odbyła się kolejna katecheza ks. Adama z cyklu katechez dla dorosłych. Na wstępie ksiądz przypomniał o rozpoczynającym się Adwencie i o sensie roratniej Mszy św. sprawowanej wcześnie rano w ciemnościach, a po jej zakończeniu wyjście w światło poranka, a także o symbolu jakim jest roratka specjalna świeca jako symbol Matki Bożej. Jej płomień symbolizuje światłość mającego się narodzić Jezusa. Następnie ksiądz omawiał tekst z rozdziału pierwszego części II „Drogi prowadzące do poznania Boga” (31-35). Przedstawił zagrożenia jakimi dla człowieka są powstałe systemy i prądy filozoficzne mające na celu negację rozumnej natury, wszelkich norm sprawiedliwości i uczciwości, a w rezultacie mające doprowadzić do rozbicia ludzkiej społeczności Były to powstałe systemy autorytarne nazizm, marksizm i komunizm, a także nurty filozoficzne panteizm, materializm czy ateizm. O tych zagrożeniach wiele miejsca na swoich obradach poświęcił zwołany pod koniec IX wieku przez papieża Piusa IX Sobór Watykański I jego dokument Dei Filius- – Konstytucja dogmatyczna o wierze. Również papież Pius XII w encyklice Humani Generis (Rodzaj ludzki) pisał o pewnych fałszywych poglądach, zagrażających podstawom nauki katolickiej. Na koniec ksiądz Adam zachęcał do wysłuchania kazania Stefana kardynała Wyszyńskiego wygłoszonego w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie 27 października 1963 na temat uroczystości Chrystusa Króla którą obchodziliśmy w niedzielę. Kazanie dostępne jest na stronie internetowej Polskiego Radia https://www.polskieradio.pl/87,wyszynski/1169,homilie-i-przemowienia.

Tekst: Jerzy Milewski Zdjęcia: Agnieszka Wiśniewska