Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W niedzielę – 26 listopada, ostatnią w roku liturgicznym, obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Sumie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówiliśmy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt oddania rodzaju ludzkiego. Homilię w tym dniu wygłosił ks. dr Piotr Wachowski – postulator procesu beatyfikacyjnego ks. prałata Zygmunta Trybowskiego. Słowo Boże nas prowadzi i pokazuje jakie są atrybuty sądzenia, królowania przez Pana Jezusa. Ksiądz Piotr zwrócił uwagę, że tym najważniejszym kryterium jest miłość. Jaką miłość Pan Jezus docenia najbardziej – najmniejszą, niezauważalną, subtelną, wrażliwą. Ta miłość ma największą wartość. Niech taka miłość nas inspiruje, pobudza – mówił. Żebyśmy dostrzegali tych, co potrzebują naszej ukonkretnionej miłości. Po każdej Mszy św. można było kupić książkę autorstwa ks. dr. Piotra Wachowskiego „Zygmunt, ksiądz który zbudował kościół”. Ksiądz Piotr oddał to, co obiecał będąc w naszej parafii w zeszłym roku – biografię niezwykłego, wyjątkowego, ambitnego księdza, którego mottem życiowym było „nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. Wielu mówiło, że księdza Zygmunta cieszyło najprostsze dobro, najprostsze oznaki miłości, aż podskakiwał z radości. Tam gdzie jest miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego. Ksiądz Piotr zaprosił do poznawania księdza Zygmunta Trybowskiego poprzez lekturę swojej książki.