Deklaracja modlitewna o powołania kapłańskie

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Koło w Bydgoszczy zachęca do złożenia deklaracji zobowiązania do modlitwy o powołania opracowaną na bazie przyrzeczenia modlitewnego ślubujących w niedzielę 19 listopada w nasze parafii. Deklarację wypełnioną w pliku word albo zdjęcie lub skan wypełnionej deklaracji należy przesłać na adres e-mail: modlitwa.kskp@gmail.com Adres ten stanowi również skrzynkę kontaktową dla potrzeb powyższej inicjatywy modlitewnej o powołania. Z tego adresu zostanie przesłana zainteresowanym wiernym deklaracja. Poruszajmy serca naszych sióstr i braci w wierze, aby siła modlitwy uprosiła liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i świeckie.