Katecheza ks. Adama dot. Katechizmu Kościoła Katolickiego

20 listopada 2023 odbyła się kolejna katecheza ks. Adama z cyklu katechez dla dorosłych. Z racji rozpoczynającego się wkrótce Adwentu była ona poświęcona zapisom w Katechizmach Kościoła o sprawach ostatecznych. W katechizmie kardynała Gaspariego (581) „Rzeczy ostateczne” to te od których nie ma odwrotu, a są nimi śmierć, sąd, niebo lub piekło. Sąd jaki nas czeka będzie szczegółowy i ostateczny. Czyściec jako stan przejściowy nie jest wymieniony w sprawach ostatecznych stąd też jest możliwość jego skrócenia lub anulowania poprzez odpusty uzyskiwane zarówno dla siebie jak i dla zmarłych. Następnie wskazał na zapis w Katechizmie Kościoła Katolickiego św. Jana Pawła II (671) dotyczący Królestwa Chrystusa, które jakkolwiek obecne w Jego Kościele nie jest jeszcze całkowicie wypełnione zmagając się ze złymi mocami. Msza św. jest pełnym objawieniem Królestwa Chrystusa, gdzie modlimy się by przyśpieszyć powrót Chrystusa mówiąc do Niego „Przyjdź Panie”. Przypomniał, że w ¾ czytań okresu Adwentu, który coraz częściej nazywany „czasem radosnego oczekiwania” jest poświęconych Sądowi Ostatecznemu. Tematowi Sądu Ostatecznego są poświęcone dwa najbardziej znane dzieła tj. obraz niderlandzkiego malarza Hansa Memlinga (znajdujący się w Muzeum w Gdańsku) „Sąd Ostateczny” i fresk Michała Anioła (znajdujący się w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie) „Sąd Ostateczny”. Wskazał jak wspaniale artyści w swych dziełach oddali istotę tego co nas czeka, a więc srogość Sędziego obawę oczekujących na Sąd, radość lub rozpacz osądzonych. Następna katecheza ks. Adama odbędzie się 27 listopada.

Tekst: Jerzy Milewski Zdjęcia: Agnieszka Wiśniewska