Świadek miłości – ksiądz Ryszard Marciniak

W tym roku w przeddzień „Uroczystej Mszy św. Kolejarskiej” z racji 18 dnia miesiąca,w którym w naszej parafii w sposób szczególny wspominamy św. Jana Pawła II świadkiem miłości był ks. Ryszard Marciniak SAC moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. W kazaniu ks. Ryszard przypomniał szczególne zdania jakie Papież wypowiedział w swoich homiliach do rodaków w czasie pielgrzymek do Polski. Również z uwagi na obchodzony w niedzielę VII Światowy Dzień Ubogich wspomniał o potrzebie pomocy osobom doświadczającym różnych form ubóstwa i wykluczenia. Pozostawił życzenia aby na naszych ustach zawsze gościł uśmiech i towarzyszyło dobre słowo wypowiedziane przez nas do każdego bliźniego. Przedstawiciele rodziny kolejarskiej złożyli na ołtarzu duplikat księgi, którą otrzymał Papież podczas Mszy św. sprawowanej w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 w trakcie 7 Pielgrzymki do Polski. Księga zawierała podpisy kolejarzy z całej Polski, którzy podjęli zobowiązanie codziennego wsparcia modlitewnego Papieża w czasie jego pontyfikatu. Po zakończonej Mszy św. jak co miesiąc była możliwość krótkiego „bliskiego spotkania z Papieżem” obecnego w jego świętych relikwiach. Na koniec litania do św Jana Pawła II i dziesiątka różańca św. w intencjach z którymi wierni przybyli modlić się do świętego. Tekst: Jerzy Milewski Zdjęcia: Dariusz Filipiak