Msza święta kolejarska

W niedzielę na Uroczystej Mszy św. z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej zgromadzili się bydgoscy kolejarze, aby dziękować Panu Bogu za opiekę i prosić przez wstawiennictwo św. Katarzyny Aleksandryjskiej o potrzebne siły i opiekę na następny rok. We Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Krzysztofa Buchholza, diecezjalnego duszpasterza kolejarzy i moderatora Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich ks. Ryszarda Marciniaka SAC uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji zakładów kolejowych z terenu Bydgoszczy, pracownicy kolejowi i ich rodziny, emeryci kolejowi, sympatycy kolejnictwa oraz poczty sztandarowe spółek, związków zawodowych i bydgoskiego koła KSKP. Na początku wszystkich przywitała Hanna Januszewska Prezes koła KSKP w Bydgoszczy. W homilii ks. Ryszard złożył podziękowanie za zaszczyt, że we wspomnienie naszej świętej patronki może w tym miejscu modlić się, by kolejarska służba coraz piękniej się rozwijała. Byśmy służąc narodowi, naszą pracę jeszcze bardziej wypełnili miłością. Kolej w Polsce tworzy dzisiaj wiele samodzielnych jednostek. Dlatego celem listopadowych spotkań jest zjednoczenie podzielonego środowiska. – W ewangelicznej przypowieści usłyszeliśmy, że każdego z nas, bez wyjątku, Pan Bóg obdarza talentami. Możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy niejako utalentowani do czynienia dobra, miłowania, a nade wszystko, pomnażania tych talentów, dzielenia się nimi z innymi, rozwijania indywidualnych umiejętności, które są naszym bogactwem dla innych. My, kolejarze jesteśmy ludźmi służby drugiemu, obdarowani poczuciem szczególnej odpowiedzialności – to też jest talent – Boży dar – dodała Hanna Januszewska dziękując wszystkim za przybycie na Mszę św. Na koniec Mszy św. uroczyste ślubowanie złożyli kandydaci na członków KSKP, a ks. Krzysztof otrzymał w prezencie podpórki do książek w kształcie metalowego pociągu. Nowi członkowie jako szczególny dar złożyli zobowiązanie do odmawiania przez rok w każdy czwartek dziesiątki różańca św. w intencjach nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Wystosowali apel aby do tej inicjatywy przyłączyli się wszyscy kolejarze oraz chętni którym na sercu leży sprawa powołań kapłańskich i zakonnych. Swój modlitewny akces można zgłaszać na adres modlitwa.kskp@gmail.com. Po Mszy św. orkiestra, poczty sztandarowe i uczestniczący kolejarze, ich rodziny w pochodzie udali się na ulicę Dworcową 63 pod pomnik zamordowanych w czasie II wojny światowej kolejarzy, gdzie zostały złożone wieńce kwiaty i znicz. Pochód zatrzymał się również przy budynku Dworcowej 75 i pod tablicą pamiątkową śp. Andrzeja Szwalbego złożono kwiaty. Następnie pochód udał się do auli Technikum Kolejowego przy ul. Unii Lubelskiej, gdzie czekał przygotowany poczęstunek. Także tam przygrywała orkiestra dęta. Był również czas na prezentację multimedialną z poprzednich obchodów Dnia Kolejarza, rozmowy i wspomnienia o pracy na kolei. Tekst: Jerzy Milewski Zdjęcia: Łukasz Maklakiewicz/Dariusz Filipiak