Siostry z Fundacji „Mała Trzódka”

W niedzielę gościem naszej parafii były siostry z Fundacji „Mała Trzódka”, która została powołana przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Fundacja „Mała Trzódka” wspiera ludzi starszych, potrzebujących, często samotnych. Siostry opowiadały w jaki sposób realizują swoje cele, jak wiele organizują zbiórek pieniężnych i rzeczowych. Po każdej Mszy św. uśmiechnięte siostry czekały przy swoim stoisku. Można było wspomóc fundację poprzez zakup rękodzieła, z którego dochód w całości jest przekazany na pomoc.