Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

4-5 listopada 2023 po raz 40 odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę po hasłem „Mocni świadectwem wiary”. Z Bydgoszczy pod przewodnictwem Diecezjalnego Duszpasterza Kolejarzy ks. Krzysztofa Buchholza czterema wagonami włączonymi do pociągu pielgrzymkowego Gdynia-Częstochowa, kolejarze z Bydgoszczy i okolic wraz z rodzinami, a także sympatykami kolei i tymi którzy chcieli modlić się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej udali się na Jasną Górę. Wieźli z sobą podziękowania Matce Bożej za opiekę, a także prośby o dalsze łaski. W sobotę pielgrzymi uczestniczyli w konferencji ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego, Drodze Krzyżowej na wałach, Apelu Jasnogórskim, Pasterce Maryjnej w Bazylice koncelebrowanej przez wszystkich duszpasterzy kolejarzy, a po Mszy św. w koncercie orkiestry z Siedlec. Od godziny 23:30 do 4:00 było czuwanie przed Cudownym Obrazem. O godz. 6:00 odsłonięcie Cudownego Obrazu i Msza św. Niedziela powitała pielgrzymów deszczem, dlatego też Uroczysta Suma pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby koncelebrowana podobnie jak Pasterka przez wszystkich przybyłych duszpasterzy kolejarzy sprawowana była w Bazylice, a nie jak zwykle na wałach przy kopii Cudownego Obrazu. Mszę św. poprzedziło procesyjne wejście przeszło 100 pocztów sztandarowych przybyłych na Jasną Górę, które uczestniczyły we Mszy św. tym razem ustawione w Wieczerniku. Ks. biskup w homilii przywołał patronów kolejarzy męczennicę św. Katarzynę Aleksandryjską i św. Rafała Kalinowskiego, inżyniera, powstańca, Sybiraka, karmelitę bosego, jako niezłomnych świadków wiary, nauczycieli wierności Chrystusowi, mimo prób i duchowych zmagań. Wskazał na współczesnych nauczycieli i świadków, jak św. Jan Paweł II i bł. Prymas Stefan kard. Wyszyński. Zwrócił uwagę, że ABC Społecznej Krucjaty Miłości Prymasa Tysiąclecia jest wciąż aktualnym programem do wypełniania i rodzajem rachunku sumienia. Podczas sumy modlono się również za bezpieczeństwo na kolei, za rodziny kolejarzy oraz za tych, którzy odeszli. Na zakończenie Mszy św. Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. prałat Eugeniusz Zarębiński odczytał akt zawierzenia kolejarskich rodzin Matce Bożej. Zostały odczytane również słowa pozdrowienia dla kolejarzy przysłane przez Papieża Franciszka. Kolejna już 41 pielgrzymka kolejarzy odbędzie się w dniach 9 10 listopada 2024 roku.

Tekst: Jerzy Milewski