Druga katecheza ks. Adama

23 października 2023 druga katecheza ks. Adama z cyklu katechez dla dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego św. Jana Pawła II. W tej katechezie ksiądz rozpoczął omawianie działu pierwszego „Wierzę” „ Wierzymy” (26-184) tj. od „Wprowadzenia” (26), a następnie od Rozdziału pierwszego „Człowiek jest „otwarty” na Boga” (27-49) (CAPAX DEI). Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. W ciągu historii, aż do naszych czasów, ludzie w rozmaity sposób wyrażali swoje poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne (modlitwy, ofiary, kulty, medytacje itd.). Człowiek może jednak zapomnieć o tym głębokim i żywotnym połączeniu z Bogiem, może go nie dostrzegać, a nawet wprost odrzucać. Źródła takich postaw mogą być bardzo zróżnicowane w tym również skłonność człowieka grzesznego do ukrywania się ze strachu przed Bogiem i do ucieczki przed Jego wezwaniem. Człowiek stworzony na obraz Boga odkrywa pewne „drogi” wiodące do Jego poznania. Nazywa się je także „dowodami na istnienie Boga” i nie chodzi tu o dowody, jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o przekonujące argumenty, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność. Punktem wyjścia tych dróg prowadzących do Boga jest stworzenie: świat materialny i osoba ludzka. Ks. Adam wskazał na książeczkę „Świadectwo Boga” Piotra Rostworowskiego OSB w której autor porusza bardzo ważne kwestie dotyczące wiary. Zastanawia się jakie są źródła wiary, skąd się biorą wątpliwości, a także jak to jest, że niektóry ludzie mają pewność i jasność tego w co wierzą. Następna katecheza z tego cyklu będzie w listopadzie.

Tekst: Jerzy Milewski