Katecheza dla dorosłych

25 września 2023 w Domu Parafialnym ks. Adam rozpoczął cykl katechez dla dorosłych. Prowadzone są one na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego promulgowanego przez Jana Pawła II Konstytucją Apostolską «Fidei Depositum» (Depozyt Wiary). Jak zaznaczył we wstępie Papież, jego katechizm jako oficjalna wykładnia doktryny wiary i zasad moralności Kościoła katolickiego nie ma zastąpić innych katechizmów wydawanych w różnych miejscach i czasach. Ks. Adam przedstawił inne wydawnictwa dotyczące wykładni wiary i zasad moralności jak „Breviarium Fidei” (wybór doktrynalnych wypowiedzi kościoła), Katechizm Kościoła Katolickiego Piotra kardynała Gasparriego, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego jako praca zbiorowa pod przewodnictwem Józefa kardynała Ratzingera. Ks. Adam rozpoczął wyjaśnianie od części I „Wyznanie wiary”, a więc co to znaczy „wierzyć”. Jak człowiek odpowiada Bogu na prawdy przez niego objawione. Katecheza ubogacona prezentacją multimedialną była bardzo ciekawa a co najważniejsze prowadzona językiem przystępnym dla wszystkich obecnych. Dziękujemy ks. Adamowi za trud włożony w przygotowanie i prowadzenie katechezy. Kolejna odbędzie się 23 października.