Parafialny wyjazd do Funki

W słoneczny, wrześniowy weekend w dniach 22 – 24 września 2023 osoby, którym na sercu leży życie parafii, wyjechały do Ośrodka Mikomania w Funce nad jeziorem Charzykowy. Wyjazd był możliwy dzięki środkom przyznanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – projekt „Międzypokoleniowa Reanimacja”. Spotkanie zainaugurowaliśmy w piątkowy wieczór Apelem Jasnogórskim. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez ks.Krzysztofa, podczas której była okazja do krótkiego przedstawienia się i dziękczynienia Panu Bogu. Sobotę przed wysiłkiem intelektualnym, dla rozluźnienia atmosfery, rozpoczęliśmy rozgrzewką w takt muzyki. Następnie podczas warsztatów w grupach zastanawialiśmy się nad mocnymi i słabymi stronami naszej parafii, a także próbowaliśmy określić zagrożenia i szanse z nią związane. W kolejnym zadaniu poszukiwaliśmy cech „ciepłego” domu, aby przenieść je do wspólnego Domu Bożego – Kościoła. Dzień zakończyła wieczorna Eucharystia. Później, w niecodziennej scenerii, przy blasku ogniska i gwiazd na niebie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.  W Niedzielę przygotowywaliśmy kalendarz wydarzeń przygotowujących nas do przeżycia setnej rocznicy powstania parafii NSPJ. W ciekawy i zabawny sposób przekonaliśmy się o potrzebie i działaniu komunikacji międzyludzkiej. Intensywny pobyt zakończyła niedzielna Eucharystia. Należy podkreślić, że bardzo dobrym pomysłem było włączenie do prac młodzieży, która aktywnie uczestniczyła, przedstawiając swój punkt widzenia, a także ubogaciła liturgię muzyką i śpiewem.