Odznaczenia dla naszego parafianina p. Antoniego

W sobotę podczas Mszy św. delegat Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wręczył odznaczenie naszemu parafianinowi, panu Antoniemu Poślednikowi – prezesowi TP KUL – Oddział Diecezji Bydgoskiej z okazji czterdziestolecia pełnienia funkcji prezesa oraz 85 urodzin. Antoni Poślednik został wybrany do Zarządu Oddziału Bydgoskiego TP KUL na lata 1979 – obecnie (2023 rok) na Walnych Zgromadzeniach Członków TP KUL. W latach 1979 – 1983 powierzono mu funkcję Zastępcy Prezesa w Zarządzie. Od roku 1983 do chwili obecnej jest szóstym w historii Oddziału Bydgoskiego Prezesem TP KUL.  Panu Antoniemu gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych.