Wykład doktora Marcina Locha „O pochodzeniu łaciny”

W niedzielę 17 września, dr Marcin Loch wygłosił wykład pt. „O pochodzeniu łaciny, jej rozprzestrzenieniu się w czasach podbojów Cezara (czego owocem są języki romańskie) i drugiej latynizacji Europy w czasach misji ewangelizacyjnych prowadzonych przez Karola Wielkiego. Jak łacina trafiła do Polski i jaką rolę odegrała w naszej historii.”