Wykład ks. Łukasza Kucharskiego

W niedzielę 10 września w Domu Parafialnym odbył się wykład pt.: „Cantare amantis est! Dlaczego muzyka i liturgia są ze sobą nierozerwalnie złączone” Prelekcję wygłosił ks. Łukasz Kucharski, przewodniczący diecezjalnej Komisji ds. Śpiewu Kościelnego. Muzyka jest integralną częścią liturgii (żyje w liturgii) głosząc chwałę Pana Boga i tym samym musi być inna niż muzyka popularna czy użytkowa. Możemy rozróżnić muzykę religijną (wykonywaną przez zespoły muzyczne i indywidualnych wykonawców), kościelną i sakralną (utwory muzyczne i pieśni wykonywane w kościołach) oraz liturgiczną (stanowiącą integralną część Mszy św.). Wykład zakończył się prezentacją śpiewu Chorału Gregoriańskiego w wykonaniu benedyktynów z klasztoru w Tyńcu.