Prace remontowe budynków gospodarczych na cmentarzu

Kontynuujemy prace remontowe na cmentarzu. Obecnie remontowane są budynki gospodarcze.