Prace konserwatorskie zachodniej elewacji

Trwają prace remontowe elewacji zachodniej naszego kościoła. Prace można wesprzeć finansowo przelewem na konto parafialne z dopiskiem „elewacja”. Informacje dotyczące wszystkich trwających prac remontowych można znaleźć pod linkiem: LINK