Konserwacja drzwi kościelnych

Zabrane zostały dwuskrzydłowe drzwi zachodnie oraz drzwi od kaplicy do wykonania niezbędnych prac konserwatorskich.