XXXIV Pielgrzymka Maksymiliańska

14 sierpnia zapraszamy na Maksymiliańską Pielgrzymkę Pieszą. Wyjście z parafii NSPJ o godz. 15.00, zakończenie w parafii św. Maksymiliana Kolbe o god. 18.00. W tym roku prowadzić nas będą słowa św. Maksymiliana „idźmy za Nią zawsze, wszędzie i we wszystkim”.