Spotkanie z panem Pawłem Piotrem Pietrzakiem

Zapraszamy na spotkanie z panem Pawłem Piotrem Pietrzakiem, które odbędzie się w niedzielę 16 lipca o godz. 13:00.

Cierpienie niewinnych, to tajemnica, która jak prastary wąż, przewija się w historii od zarania ludzkich dziejów, od czasów Kaina. Jednak tam, gdzie rozpanoszył się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (por. Rz 5,20). By tę łaskę „zobaczyć”, bardzo potrzeba świadectwa przebaczenia i darmowej miłości. To z tego powodu zaistniały Maki, czyli relacja nie tyle o głodzie, bólu i śmierci, co przede wszystkim opowieść o Życiu. O Życiu, z którego – wśród niewyobrażalnego okrucieństwa – rodzi się miłość, przebaczenie i wolność. Bo tylko ktoś, kto kocha i przebacza, staje się prawdziwie wolny.